AUDITOINTI JA SUUNNITTELUPALVELUT

Auditoimme ja laadimme asiantuntemuksella suunnitelmia aina laajoista kaupunkien valmiussuunnitelmista, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmista yksittäisen kohteen tarkkoihin uhkatilanneohjeistuksiin saakka. Järjestelmällinen suunnitteluprosessimme sovelletaan aina asiakkaan tarpeisiin. Prosessissa otamme huomioon mm. asiakkaan toimialan, toimintatavat ja toimintaympäristön.

Auditointi- ja suunnittelupalveluiden lisäksi tuotamme asiakkaalle turvallisuuden ylläpidon ja turvallisuustoiminnan kehittämisen palveluita.

KOULUTUSPALVELUT

Henkilöstön turvallisuuskoulutukset toteutamme yksilöllisesti suunniteltuina. Huomioimme jokaisen kohderyhmän oman toimintaympäristön ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset uhkatilanteissa toimimiseen.

Koulutuksessa opitaan soveltamaan kohteeseen laadittuja suunnitelmia, ohjeita ja henkilöturvajärjestelmiä. Koulutuspalveluihimme kuuluu henkilöstölle suunnatut toiminnalliset uhkatilannekoulutukset ja lakisääteiset turvallisuuskoulutukset.

TEKNIIKAN PALVELUT

Edustamme mm. Secapp ja Pro Alert – henkilöturvajärjestelmiä. Tuotamme asiakkaillemme teknisten turvajärjestelmien tarvekartoituksia sekä järjestelmäsuunnittelua ja -asennusta ”avaimet käteen” -periaatteella.  Tekniikan järjestelmien avulla takaamme suunnitelmien ja ohjeiden toimivuuden vaativissakin uhkatilanteissa.

Tuotamme järjestelmäpalveluita myös ylläpitosopimuksella ja leasing-rahoituksella. Tilapäisempään tarpeeseen, esimerkiksi ilkivallan tai anastuksen tekijöiden paljastamiseen, tarjoamme langattomia ratkaisuja lyhyellä vuokrausajalla.

YHTEYSTIEDOT

Harri Salo

Koulutus- ja suunnittelupalvelut
harri.salo[at]eastsec.fi
+358 10 320 1240

Marko Bäckman

Tekniikan palvelut
marko.backman[at]eastsec.fi
+358 10 320 1243

©Eastsec 2020